هوایه تو هم جنسه آرامشه

تو لبخند بزن تا دلم وا بشه

تو تنهاییایه خودم با خودم

یه چیزی منو سمت تو میکشه

فاصله از تو منو داغون میکنه

دلم آشـــــوب میشه

تا خبری از تو به گوشم میرسه

همه چی خــــــوب میشه

خیاله تو

میتونه حالمو بهتر کنه

فقط چشات

میتونه حرفمو باور کنه

خیاله تو

میتونه حالمو بهتر کنه

کاش حرفمو باور کنه چشمات

خیالتم راحت

تا آخرش واست

تو زندگیم جا هست

عزیزم

تو از نگاه من

یه عشقی نه عادت

نمیدمت از دست عزیزم

عزیزم

خیاله تو

میتونه حالمو بهتر کنه

فقط چشات

میتونه حرفمو باور کنه

خیاله تو

میتونه حالمو بهتر کنه

کاش حرفمو باور کنه چشمات

خیالتم راحت

تا آخرش واست

تو زندگیم جا هست

عزیزم

تو از نگاه من

یه عشقی نه عادت

نمیدمت از دست عزیزم

عزیزم

خیاله تو

میتونه حالمو بهتر کنه

فقط چشات

میتونه حرفمو باور کنه

خیاله تو

میتونه حالمو بهتر کنه

کاش حرفمو باور کنه چشمات

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از مهدی یراحی