به من گفتی آرامشم رو نگیر

این حرف تو اوج بی انصافیه

نذاری منو بی خبر از خودت

تو داری منو میکشی کافیه

الهی بمیرم مگه ساعتی

دلم از خیال تو غافل شده

اگه نیمه گمشده م نیستی

چرا روح من با تو کامل شده

کسی که تموم شب و روزشی

شب و روز با اخم عذابش نکن

تو با عشق خوبت منو ساختی

بیا با بدیات خرابش نکن

تو دنیای تو من زیادی شدم

منو میخوای از زندگیت کم کنی

از این بیشتر من بلد نیستم

چه کاری کنم تا قبولم کنی

فقط لطفا از من یه چیزو نخواه

که با دل بریدن خلاصت کنم

هنوز از غرورم یکم باقیه

اگه لازمه التماست کنم

همه زندگیم خاطرات توئه

بیا زندگیمو حرومش نکن

هنوز زوده رفتن یه فرصت بده

به این سادگی ها تمومش نکن

کسی که تموم شب و روزشی

شب و روز با اخم عذابش نکن

تو با عشق خوبت منو ساختی

بیا با بدیات خرابش نکن

تو دنیای تو من زیادی شدم

منو میخوای از زندگیت کم کنی

از این بیشتر من بلد نیستم

چه کاری کنم تا قبولم کنی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد