نیستی ببینی من یه مریضم که حالش خیلی وخیمه

میگم درست میشه میگن خدا کریمه آره خدا کریمه

اما تو نیستی ، هرکی یه چیزی میگه رویامو بگیره

حرفایی که هیچ جوری تو کتم نمیره

تو کَتم نمیره این جدایی

تو کَتم نمیره بی تو باشم

دنیا شده جای بی وفاها

فکر کردی منم از اون قماشم

مگه میشه دوست نداشته باشم

مگه میشه سراغتو نگیرم

من ساده به دستت نیاوردم

فکر نکن به این سادگی میرم

نیستی ببینی وسعت تنهایی من خیلی زیاده

عشق منو دست خواب و خاطره داده ساده ی ساده

نیستی ببینی خطّای دلتنگی این جاده دُرشته

گریه با آهنگ های غمگین منو کشته آخ منو کشته

تو کَتم نمیره این جدایی

تو کَتم نمیره بی تو باشم

دنیا شده جای بی وفاها

فکر کردی منم از اون قماشم

مگه میشه دوست نداشته باشم

مگه میشه سراغتو نگیرم

من ساده به دستت نیاوردم

فکر نکن به این سادگی میرم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد