نشکن غرورمو این آخرین پُله

اینجا که ایستادم ته تحمله

انقدر رفتی که باهات نمیشه موند

چندبار به این خونه میشه برت گردوند

حتی دوست دارم که حرف آخره

از یه جایی به بعد دیگه بی اثره

حتی دوست دارم که حرف آخره

از یه جایی به بعد دیگه بی اثره

سکوت می کنم خسته م از این نبرد

آبی که ریخته رو جمعش نمیشه کرد

غروب کمتر از پل صراط نیست

تو که دلت اینقدر بی احتیاط نیست

حتی دوست دارم که حرف آخره

از یه جایی به بعد دیگه بی اثره

حتی دوست دارم که حرف آخره

از یه جایی به بعد دیگه بی اثره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد