به کوچه خیره ام از پنجره

که یادم از تو بره

شهر چقد بی تو خلوته

انگار که ناراحته

تو نرفتی تو ، تو قلب منی

به سینه م داری مشت میزنی

من از هرچی جز تو غافلم

من شکل درددلم

غروبا انقدر کوچه ها دلگیر میشه

که آدم از زندگیشم سیر میشه

چی بگم از من و حالی که ناخوشه

چرا دردت منو یک شب نمی کُشه

توی سینه م دردای کهنه زیادن اما درد تو منو کلافه کرده

جای خالی تو انقدر بزرگه ، که به تنهایی من اضافه کرده

غروبا انقدر کوچه ها دلگیر میشه

که آدم از زندگیشم سیر میشه

چی بگم از من و حالی که ناخوشه

چرا دردت منو یک شب نمی کُشه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد