دردی که تو قلبمه گریه هم براش کمه

به کی بگم که تو دلم یه عالمه غمه

کی بگیره دستمو وقتی خیلی خسته م و

نمی شنوه صدای این دل شکسته مو

سوت و کور و بی چراغ هر شب و این اتفاق

تو تاریکی چه نزدیکی به من به این اتاق

از همیشه بدترم هی میگم برم نرم

پریشونم نمی دونم چی اومده سرم

مگه عمر لعنتی میگذره به راحتی گرفته جونمو بدون تو

من دیگه نمی کشم بیشتر عاشقت بشم نمی تونم دیگه به جون تو

آخ چه حس سردیه این دیگه چه دردیه

فقط یه بار بهم بگو گناه من چیه

لحظه لحظه شب به شب گریه های بی سبب

راضی نشو که زندگیم بسوزه توی تب

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد