بعد تو یه کوه دردم

خیابونا رو میگردم

اسمت رو لب

منم و حال خرابم

نیومدی تو به خوابم

حتی یک شب

منم و بغضای سنگین

منم و غم تو و این

چشمای خیس

بگو که ازم چی دیدی

چی دیدی ساده بریدی

رسمش این نیست

مُردم از این تب بعد از تو هر شب درگیر بارونم

برگردی ای کاش فکر دلم باش بی تو نمیتونم

سخته صبوری بیشتر شه دوری قلبی نمیمونه

برگرد دوباره اینجا کنار این دل دیوونه

باز شب شد و یه حال بد

باز فکر تو به سرم زد

بارون بارید

با چشمای خیس و اشکی

نشونه ی تو رو از کی

باید پرسید

تنگته دل دیوونم

کجایی تو نمیدونم

خیلی خستم

بعد تو نمیشه دل بست

تب تو توی دلم هست

تا من هستم

مُردم از این تب بعد از تو هر شب درگیر بارونم

برگردی ای کاش فکر دلم باش بی تو نمیتونم

سخته صبوری بیشتر شه دوری قلبی نمیمونه

برگرد دوباره اینجا کنار این دل دیوونه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد