دارم تصور می کنم نباشی

نبودنت چی به سرم میاره

بجز خودت هیچکی دیگه

تو دنیا لیاقت قلب منو نداره

من پای عشقی که توی این ترانه س

هرچی توی عمق صدامه میدم

دلیل زنده بودنم تو هستی

دارم به عشق تو ادامه میدم

فقط واسه یک لحظه دیدنت

هر روز دارم از زندگیم می زنم

من همه چی رو واسه تو می خوام

که بخاطرت از همه چی می زنم

مثل فرشته ها که می خوابی مگه آدم

می تونه رو موهات دست نکشه

تو نفس منی باید باشی همش

مگه آدم می تونه نفس نکشه

وقتی دورم ازت بایدم آشوب بشم

باید اینجا کنارم باشی تا خوب بشم

هرگز با منِ دلباخته مغرور نشو

منو دلتنگ نکن هیچ وقت ازم دور نشو

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد