تصنیف جانی و صد آه

همایون شجریان

ترجمه ها: اصلی

جانا چه گویم شرح فراقت

چشمی و صد نم جانی و صد آه

ای بخت سرکش تنگش به بر کش

گه جام زر کش گه کام دلخواه

آیین تقوا ما نیز دانیم

لیکن چه چاره با بخت گمراه

ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم

یا جام باده یا قصه کوتاه

...

مهرِ تو عکسی بر ما نیفکند

آیینه رویا آه از دلت آه

ای دل تا کسی وصلش نخواهد

خون بایدش خورد در گاه و بیگاه

آیینِ تقوا ما نیز دانیم

لیکن چه چاره با بختِ گمراه

ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم

یا جام باده یا قصه کوتاه

ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم

یا جام باده یا قصه کوتاه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد