ارون که میزد میرفت سمتش آروم میگرفت بیشتر قلبش

بارون که میزد عاشقتر بود بیشتر تو دلش یاد من بود

فکر نکن چون پاییزه این دل گرفته نه نه

خیلی وقته گیر درده ساخته باهاش ولی این مرد

فکر نکن چون بارون اومد فکرت افتادم

نه خیلی وقتا بی دلیلم یادت افتادم من

کجا برم که عطر تو نیفته تویه دستِ

باد کجا برم کجا برم دیگه تو رو یادم نیاد

از همه دنیا بگذرم من از تو که

نمیگذرم من هنوزم دوست دارم خودت بگو کجا برم

شدم دیوونه من خوبه نبخشمت به خاطر دلم خوبه نبخشمت

تمومه زندگیم بودی میری با کی تمومه زندگی میفهمی یعنی چی

کجا برم که عطر تو نیفته تویه دستِ

باد کجا برم کجا برم دیگه تو رو یادم نیاد

از همه دنیا بگذرم من از تو که

نمیگذرم من هنوزم دوست دارم خودت بگو کجا برم

کجا برم که عطر تو نیفته تویه دستِ

باد کجا برم کجا برم دیگه تو رو یادم نیاد

از همه دنیا بگذرم من از تو که

نمیگذرم من هنوزم دوست دارم خودت بگو کجا برم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد