توازکجابه من رسیدی

که دیر اومدی زود میری

به این راحتی نمی تونی چشماتوازمن پس بگیری

اینقدرغمداره نبودت که بدترازپایز میشم نه فکرشم نمیکنم نه از فکرشم مریض میشم

احساس میکنم که میخوام توروبابند بند وجودم

غمت منومی کشه ای کاش تورو ندید بودم

چی تو ته چشمات داریی که انقدر برات عزیزه

کوهم ولی چیزی نمونده با اشک تو قلبم بریزه

دستای من میخوان ازامشب

دست تو رو محکم بگیره

خداتور بهمن ببخشه هرچی که دارمو بگیره

سخته که نشکنم نپاشم

سخته بااین حال پریشون

بغضم که امشب گیر کردم یجایی بین ابر و بارون

وقتی تو لبخندتو میگیری

وقتی داری از قلب من میری

حالم مثل هوایی پایزه که نا خدا گاه اشک میرزه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد