چه حرفایی!

چه چشمایی!

چه لبخندی، چه رویایی!

چه آرومی، چه زیبایی، حالم خوبه تو اینجایی

نمی دونم که می تونی بازم بیشتر با من باشی

چی میشه مثل قلب من تو این بازی تو رسوا شی ؟

چه بارونی! چه احساسی!

توام بارون و میشناسی

چه آوازی! چه پروازی! تو داری عشق و میسازی

نمی دونم که می تونی بازم بیشتر با من باشی

چی میشه مثل قلب من تو این بازی تو رسوا شی ؟

چه خوشرنگی! چه خوشبویی!

چه تصویری! چه خوشرویی!

چه تعبیری شده رویام!

تو تنهایی منم تنهام

نمی دونم که می تونی بازم بیشتر با من باشی

چی میشه مثل قلب من تو این بازی تو رسوا شی ؟

چه بارونی! چه احساسی!

توام بارون و میشناسی

چه آوازی! چه پروازی! تو داری عشق و میسازی

نمی دونم که می تونی بازم بیشتر با من باشی

چی میشه مثل قلب من تو این بازی تو رسوا شی ؟

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد