چشمای تو صدای تو هوای تو

شده زندگیم

نگام کنو صدام کنو

بزار همیشگی شه دلبستگیم

عاشق شدم به چشمون سیات

به دیوونه بازیات به خنده بی ریات

عاشق شدم به چشمون سیات

به دیوونه بازیات به خنده بی ریات

وقتی تو باشی انگار دنیا ماله منه

میندازیم دور هرچی انرژی منفیو فاز غمه

دستات تو دست منه فرق داریم با همه

میشمارم روزارو تک به تک که ببینمت

منو میخندونی با همه فرق داری انگار

میخام هر روز کنار تو باز بشه چشمام

کنار من باش نزار بینمون فاصله بگیره

نمیخام کسی جز من خندهاتو ببینه

نوازشم کردی دلم رو به آسمون بردی منی که نداشتم همدردی غم هارو از یادمون بردی

عاشق شدم به چشمون سیات

به دیوونه بازیات به خنده بی ریات

عاشق شدم به چشمون سیات

به دیوونه بازیات به خنده بی ریات

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد