چه شود دوست شوی

دست در این دست کنی

حبیب من

چه شود، نیم نگاهی به این عاشق سرمست کنی

مرا مست کنی

دل به دلت داده منم

منم پای تو افتاده منم

منم دلبر دل برده تویی

تویی عاشق دیوونه منم

منم

دل من افسار ندارد

درگیر تو است

دیدم آن چشم تورا

چشمانم مست شده است

مست شده است

دل به دلت داده منم

منم پای تو افتاده منم

منم دلبر دل برده تویی

تویی عاشق دیوونه منم

منم

دل من مست کن و دست در این دست کن و

زیر و رو کن همه را هر چه دلت هست کن و

چه شود دوست شوی دست در این دست کنی

تو نگاهی به منِ عاشق سرمست کنی

گاااااااهی

مرا مست کنی

دل به دلت داده منم

منم پای تو افتاده منم

منم دلبر دل برده تویی

تویی عاشق دیوونه منم

منم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد