مهدی جهانی علیشمس

تو

مث لیلی تو بارون

من عاشق و حیرون

ای جون

من

میخوام بدونی زندگیمی

تو

همراه همیشگیمی

خوشحالم اینجایی

مجنونم و شیدایی

دیوونه شد از دستت صد بار دل ای وای

مجنون و پریشونم تو عاشقی میدونم

من عاشق عاشق شدنم بانو ای جونم

خوشحالم اینجایی مجنونم و شیدایی

دیوونه شد از دستت صد بار دل ای وای

مجنون و پریشونم تو عاشقی میدونم

من عاشق عاشق شدنم بانو ای جونم

ضربانم با تو میره بالا پرواز میکنم انگاری خلبانم

تو میری بالا فقط با من: فقط با من:

دمم گرم که با تو میشه سرم گرم

هرچی زدن نیش دشمنا نکشت و قوی ترم کرد

جفت شیش همش تاسمونه

با تو علی رو آسمونه

آخه تو ماهی و دورت هم اگه ستاره است واسه اونه

فرق داره فازمون، با همه خاصه احساسمون

نمیشه قاطی شی بامون پس تو هم خوب باش مثمون

تو معنی زیبایی محضی عزیزم

تو فراتر از رویا و فرضی عزیزم

تو عطر عجیب خاک و بارونی عزیزم

مگه میشه بذارم تو نمونی

تو معنی زیبایی محضی عزیزم، تو فراتر از رویا و فرضی

عزیزم، تو عطر عجیب خاک و بارونی عزیزم، مگه میشه بذارم تو نمونی

خوشحالم اینجایی مجنونم و شیدایی، دیوونه شد از دستت صد بار دل

ای وای، مجنون و پریشونم تو عاشقی میدونم، من عاشق عاشق شدنم بانو

خوشحالم اینجایی مجنونم و شیدایی، دیوونه شد از دستت صد بار دل ای

وای، مجنون و پریشونم تو عاشقی میدونم، من عاشق عاشق شدنم بانو ای جونم

خوشحالم اینجایی مجنونم و شیدایی، دیوونه شد از دستت صد بار دل ای

وای، مجنون و پریشونم تو عاشقی میدونم، تو عطر عجیب خاک و بارونی عزیزم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد