عشقِ من، صدات آرامشِ مَحضه

عشقِ من، به همه دنیا میاَرزه

عشقِ من، به دلم میشینه حرفات

عشقِ من، فوق العادَست اون چشمات

آروم آروم، اومد بارون، شدیم عاشق، زدیم بیرون

اومد نم نم، نشست شبنم

رو موهامون، رو موهامون

آروم آروم، اومد بارون

شدیم عاشق، زدیم بیرون

اومد نم نم، نشست شبنم، رو موهامون، رو موهامون

منو جا بده تو دلت بذار رابطه خوب بشه بینمون

صدا خنده هامون تا آسمونا بره

منم پاسِبون واسه اون چشایِ نازِ خوشگلت

خاصه احساسمون، دل کندن از تو مشکله

بارون زده، میاد رو شونم آروم سرت

عشق منو تو قانون نداره

دلامون خرابو دور از هم، چشامون تَره

عشق تو منو جادو کرد زیر بارون زد

داغون کرد، این دل وا موندمو

خانومم بد شدم آلودَت، بد شدم آلودَت

اشکِ من، مثه بارون پر احساسه

اشکِ من، دستایِ تو رو میشناسه

آرومم، انگار اون بالا رو اَبرام

دیوونه، تو رو دیوونه وار میخوام

آروم آروم، اومد بارون، شدیم عاشق، زدیم بیرون

اومد نم نم، نشست شبنم

رو موهامون، رو موهامون

آروم آروم، اومد بارون، شدیم عاشق، زدیم بیرون

اومد نم نم، نشست شبنم، رو موهامون، رو موهامون

آروم آروم، اومد بارون، شدیم عاشق، زدیم بیرون

اومد نم نم، نشست شبنم، رو موهامون، رو موهامون

آروم آروم، اومد بارون، شدیم عاشق، زدیم بیرون

اومد نم نم، نشست شبنم، رو موهامون، رو موهامون

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد