چرا

دوباره یاد من کردی

یادمه اون دمه آخر

حتی نگاهمم نکردی

دیدی به حرفم رسیدی

که گفتم خودت میری

خودتم بر میگردی

مگه من به تو بد کردم

مگه جاتو پر کردم

دلیل این جدایی

رو بگو تا شاید برگردم

فدای اون مرامت

که منو ساده رها کردی

بگو گناهم چی بود

که دل و راتو سوا کردی

چرا

دوباره یاد من کردی

یادمه اون دمه آخر

حتی نگاهمم نکردی

دیدی به حرفم رسیدی

که گفتم خودتم میری

خودتم برمیگردی

دیدی به حرفم رسیدی

مگه من به تو بد کردم

مگه جاتو پر کردم

دلیل این جدایی

رو بگو تا شاید برگردم

فدای اون مرامت

که منو ساده رها کردی

بگو گناهم چی بود

که دل و راتو سوا کردی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد