چه جوری می تونی

تو جمعی که دیگه

منو نمی بینی

بخندی این جوری

چقد دوستم داشتی

که این جوری راحت

می تونی هر لحظه

بسازی با دوری

چه جوری می تونی

نگی بدونِ من

روزای بارونی

یه جوریه اونجا

هوا بدونِ تو

همیشه دلگیره

هوا بدون من

چه جوره اونجا

چه جوری می تونی

از اون جاهایی که

دوتایی می رفتیم

بدونِ من رد شی

چطور دلت اومد

با من که دنیا رو

واسه تو می خواستم

به راحتی بد شی

چه جوری می تونم

از دوریت نمیرم

به جای خوابیدن

تو خونه راه میرم

دلم که می گیره

میرم یه جای دور

ولی نمی دونم

کجا دارم میرم

چه جوری می تونی

تو جمعی که دیگه

منو نمی بینی

بخندی این جوری

چقد دوستم داشتی

که این جوری راحت

می تونی هر لحظه

بسازی با دوری

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد