هوای پاییز اومده

به خونمون با رفتنت

من گریه می کنم شاید

اشکای من گرفتنت

هوای بارونه دلم

انگاری نزدیک توام

تو بدترین شرایطم

فکر رسیدن به توام

همیشه تو فکر توام ، همیشه تو خاطرمی

میون خاطرات من ، قشنگترین خاطرمی

تا بودی لحظه های بد ، میون لحظه هام نبود

پاییز تو رو ازم گرفت ، از من گرفت تو رو چه زود

به شیشه بارون میزنه

شبیه اشکای منه

هوای پاییز واسه من

هوای تنها بودنه

هوای بارونی ازش

خاطره داریم هردومون

به یادتم هر جا برم

هر جا میری یادم بمون

همیشه تو فکر توام ، همیشه تو خاطرمی

میون خاطرات من ، قشنگترین خاطرمی

تا بودی لحظه های بد ، میون لحظه هام نبود

پاییز تو رو ازم گرفت ، از من گرفت تو رو چه زود

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد