چی عشق تو نگاه تو ؟،

داغون و نابود کرده؟

آتیشه عشقمونو کی؟

خاکسترو دود کرده؟

حرفایه پر مکره کدوم؟

گرگی تورو مغرور کرد؟

کی تورو از دلم ربود؟ ،

( کی تورو از من دور کرد؟)

کی نقطه ضعف منو دید؟

کی دستاتو ازم گرفت؟

اونهمه اشتیاق چی شد؟ ،

کی از چشات قسم گرفت؟

رفتنه تو به قلبه من ،

ضربه ی سنگینی کوبوند

مهلت نداد یه لحظه بهم ،

تمومه دنیامو سوزوند

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد