رفاقتو تو حق من امشب تموم کردی رفیق

گرفتی از من دستای عشق مو نامرد نا رفیق

دارم میبینم اون روزو نه اون تورو بخواد نه تو

نه راهه برگشت واسه من نه راهه جبران واسه تو

چه حالی داشتمو حاله اون روزامو دوریتو الان

تو دستمون بود دستای اون که تو دستته الان

یه روز به حرفم میرسی

امروز و یادت بمونه رفتنی میره میدونم محاله یارت بمونه

نارفیق بودی برام آهای رفیق با مرام

زخم کاریتم نذاشته بال پروازی برام

دلتم خونک بشه پره دستم جای تیغ

ضربه ی آخرتم به هدف خورده دقیق

نارفیق بودی برام آهای رفیق با مرام

زخم کاریتم نذاشته بال پروازی برام

دلتم خونک بشه پره دستم جای تیغ

ضربه ی آخرتم به هدف خورده دقیق

نارفیق بودی برام آهای رفیق با مرام

زخم کاریتم نذاشته بال پروازی برام

دلتم خونک بشه پره دستم جای تیغ

ضربه ی آخرتم به هدف خورده دقیق

نارفیق بودی برام آهای رفیق با مرام

زخم کاریتم نذاشته بال پروازی برام

دلتم خونک بشه پره دستم جای تیغ

ضربه ی آخرتم به هدف خورده دقیق

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد