من نمیتونم بخندم دست خودم نیست

واسه دیدنت یک لحظه دل تو دلم نیست

هنوز از یادم نرفته مهربونیات و کارات

مگه تو بهم نگفتی که میخوامت با نگاهات

باورش برام عجیبه که شنیدم تنها نیستی

داری از اون ور دنیا موج منفی میفرستی

باورش برام عجیبهکه میگن منو نمیخوای

که دیگه مثل قدیما سر نمیزنی نمیای

شاید اشتباه من بود که ازت فرشته ساختم

پای دوست داشتن تو من همه زندگیمو باختم

شاید اشتباه من بود که ازت فرشته ساختم

پای دوست داشتن تو من همه زندگیمو باختم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد