قسم

مهدی احمدوند

ترجمه ها: اصلی

اونی که دوسش دارم داره میمیره داره میمیره

چشماتو وا کن ستاره تو نباشی من میمیرم

قول بهت میدم دوباره دستاتو خودم بگیرم

چشماتو وا کن ستاره تو نباشی من میمیرم

قول بهت میدم دوباره دستاتو خودم بگیرم

ای خدا اونو نبر پیش خودت

ای خدا عشق منو ازم نگیر

خیلی ناراحتم ای خدا ولی

نا سپاسیامو تو به دل نگیر

قول میدم که آدم خوبی بشم

ای خدا عشق منو نگیر ازم