پشت تو بد و بدتر هی شنیدم و

باور نکردمو باورش عجیب که

همش درست بوده درست می گفتن

من ساده به همه می گفتم نجیبه و

نجیب نبودی و دست تو خوندمو

یه عمر آزگار و کنار تو موندم و

حیف که عمرمو تلف می کردم و

یه عمری بی خودی به عشق تو خوندم و

پست تر از اونی بودی که فکر می کردم و

دلت یه جای دیگه بود و حس می کردم و

به روت نزدم نمی خواستم بری

نمی خواستم بشینی بهم و هی بد بگی و

می گم برات مهم نی که چی سرم میاد

میگی بذار سیاه بشه روزگارت

میگی بذار نباشه و فقط بره

اصلا بذار بمیره بی خیالش

گول چهره پاکتو خوردمو

تو هم درست همونیبودی که

همه می گفتن

این قده قشنگی که منم مباشم

خیلیا واسه داشتنت به پات بیفتن

تازه دارم می فهمم

منو واسه چی خواستی

با همه دور و بریات انقده رو راستی

برای تو می میردم روت قسم می خوردم

این قده عوض شدی که یهو جا خوردم

پشت تو بد و بدتر هی شنیدم و

باور نکردمو باورش عجیب که

همش درست بوده درست می گفتن

من ساده به همه می گفتم نجیبه و

نجیب نبودی و دست تو خوندم و

یه عمر آزگار و کنار تو موندم و

حیف که عمرمو تلف می کردم و

یه عمری بی خودی به عشق تو خوندم و

پست تر از اونی بودی که فکر می کردم و

دلت یه جای دیگه بود و حس می کردم و

به روت نزدم نمی خواستم بری

نمی خواستم بشینی بهم و هی بد بگی و

می گم برات مهم نی که چی سرم میاد

میگی بذار سیاه بشه روزگارت

میگی بذار نباشه و فقط بره

اصلا بذار بمیره بی خیالش

گول چهره پاکتو خوردم و

تو هم درست همونی بودی که

همه می گفتن

این قده قشنگی که منم مباشم

خیلیا واسه داشتنت به پات بیفتن

تازه دارم می فهمم

منو واسه چی خواستی

با همه دور و بریات انقده رو راستی

برای تو می میردم روت قسم می خوردم

این قده عوض شدی که یهو جا خوردم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد