تو اومدی سمتم و چشمات همه حرفاتو بهم گفت

من نمی ذارم از تو قلبم کسی دربیاردت مفت

اومدی سمتم و گفتی تو رو دوست دارم بی منت

نفسم گیر صداته بی اراده بی علت

تو همون دیدار اول همه حرفامو یادم رفت

همه غصه هامو درجا به فراموشی دادم رفت

خیلی بهت علاقه دارم سر این که صاف و ساده

اومدی گفتی می خوامت بی کلاس و بی افاده

سر تو جونمو میدم سر اخلاقای خاکیت

پر اعتماده چشمات می خورم قسم رو پاکیت

تو اومدی سمتم و چشمات همه حرفاتو بهم گفت

من نمی ذارم از تو قلبم کسی دربیاردت مفت

اومدی سمتم و گفتی تو رو دوست دارم بی منت

نفسم گیر صداته بی اراده بی علت

تو همون دیدار اول همه حرفامو یادم رفت

همه غصه هامو درجا به فراموشی دادم رفت

خیلی بهت علاقه دارم سر این که صاف و ساده

اومدی گفتی می خوامت بی کلاس و بی افاده

سر تو جونمو میدم سر اخلاقای خاکیت

پر اعتماده چشمات می خورم قسم رو پاکیت

خیلی بهت علاقه دارم سر این که صاف و ساده

اومدی گفتی می خوامت بی کلاس و بی افاده

سر تو جونمو میدم سر اخلاقای خاکیت

پر اعتماده چشمات می خورم قسم رو پاکیت

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد