نه امیدی به چشماته

نه میشه از دلت رد شد

همین دلبستگی خوبه

نمیشه با دلت بد شد

چرا یادت نمیمونه

یکی تنها کَسِت میشد

خداحافظ که می گفتی

یکی دلواپست میشد

از این دلواپسی خونم

از این دل خستگی خسته

که راه عاشقی هامو

نگاه تلخ تو بسته

منی که با دلم سردی

دلم جون میده میدونی

تمام هرکی هستی رو

به این دلخسته مدیونی

نه امیدی به چشماته

نه میشه از دلت رد شد

همین دلبستگی خوبه

نمیشه با دلت بد شد

چرا یادت نمیمونه

یکی تنها کَسِت میشد

خداحافظ که می گفتی

یکی دلواپست میشد

نه این عشق اتفاقی بود

نه من با عشق می جنگیدم

همه دلبستگی هامو

به تو وابسته می دیدم

چه تلخِه وقتی دنیاتُ

به دنیای کسی دادی

که دنیاتُ نمی فهمه

اسارت میشه آزادی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد