دل من تو رو میخواد

توی دامت افتاده

دوست دارم بدونی که

پای تو کی وایستاده

از همون لحظه که چشمای تو

به چشمام گفت آره

دل من بند تو شد

ناز تو رو خیلی دوست داره

تو فقط بخند که من

واسه دلخوشیت خوشم

پای تو گذشتمو

همش از تو میکُشم

آسمون زمین بیاد

از تو دست نمیکِشم

روی دیگرون واسه

بودن تو خط میکشم

حرفت همیشه با منه هر جا باشم

فکرشم نکن من بی تو باشم

اسمت عشق منه بی تو طاقت من

کمه فکرت شده عادت من

حرفت همیشه با منه هر جا باشم

فکرشم نکن من بی تو باشم

اسمت عشق منه بی تو طاقت من

کمه فکرت شده عادت من

دل من تو رو میخواد

توی دامت افتاده

دوست دارم بدونی که

پای تو کی وایستاده

از همون لحظه که چشمای تو

به چشمام گفت آره

دل من بند تو شد

ناز تو رو خیلی دوست داره

تو فقط بخند که من

واسه دلخوشیت خوشم

پای تو گذشتمو

همش از تو میکُشم

آسمون زمین بیاد

از تو دست نمیکِشم

روی دیگرون واسه

بودن تو خط میکشم

حرفت همیشه با منه هر جا باشم

فکرشم نکن من بی تو باشم

اسمت عشق منه بی تو طاقت من

کمه فکرت شده عادت من

حرفت همیشه با منه هر جا باشم

فکرشم نکن من بی تو باشم

اسمت عشق منه بی تو طاقت من

کمه فکرت شده عادت من

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد