تو تو رو درواسی

قول دادی پشتم واستی

تو منو نمیخواستی

این یعنی اهانت

من به تو دل بستم

چشم رو رفیقام بستم

چی دادی آخر دستم؟

این بارم خیانت

آره آره اینا دروغه، دروغه

دست کی تو موته؟

حق من این نبود

جوابت چرا سکوته؟

دروغه، عشقت دروغه

دستت دیگه رو شد

رفتنت از قلبم

از امشب شروع شد

میرسه آمارش

قهره با من آرامش

از شبی که آرایش

کردی برا اون

تو یهو دل کندی

اصلا با خودت چند چندی؟

آرزوی خوشبختی دارم براتون

آره آره اینا دروغه، دروغه

دست کی تو موته؟

حق من این نبود

جوابت چرا سکوته؟

دروغه، عشقت دروغه

دستت دیگه رو شد

رفتنت از قلبم

از امشب شروع شد

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد