متن آهنگ خیلی دیره از مهدی احمدوند

تقاص اشتبامو تا کی باید پس بدم تا کی باید عاشق شم عشقمو از دست بدم

تا کی باید بسپارم قلبمو دست تقدیر تقصیر سادگیمه دلم نداره تقصیر

خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره

کی رو به روت نشسته که رنگ و روت پریده این مرد پر غرورو هیچکی اینجوری ندیده

کی قلبتو شکسته که قامتت خمیده بی تابی بیقراری از غیرتت بعیده

خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره

خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره

تقاص اشتبامو تا کی باید پس بدم تا کی باید عاشق شم عشقمو از دست بدم

تا کی باید بسپارم قلبمو دست تقدیر تقصیر سادگیمه دلم نداره تقصیر

کی رو به روت نشسته که رنگ و روت پریده این مرد پر غرورو هیچکی اینجوری ندیده

کی قلبتو شکسته که قامتت خمیده بی تابی بیقراری از غیرتت بعیده

خیلی دیره خیلی دیره ازم گرفتن عشقتو میگن نباید خیره شه دیگه چشام به چشم تو

قلبم از تو از نگاهت از تو و دنیا سیر شده چه فایده داره خوندنت وقتی که خیلی دیر شده

خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد