حالم بده

خونه شد بی تو ماتمکده

به جای خالیت ماتم زده

با رفتنت منو عذابم نده

هرکی میرسه میگه

خدا بد نده

به شیشه بارون زده

دوباره حالم بده

نرو با رفتنت به من غم نده

خدا یه کاری کن نره

خدا بد نده

حالم بده

تنهای و رو یادم نده

به این جدایی عادتم نده

برات می میرم کارمم بده

هی بد میارم خدا تو بد نده

قبول

من آدم بده

تو کوچه نم زده

دره این خونه رو دوباره غم زده

چشمامو ببین انگار بارون به صورتم زده

خدا بد نده

خدا بد نده

خدا بد نده

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد