پا درمیونی کن رفیق

نذار دوباره دست رو دست

به التماس و آخرین

نگاهی که راهتُ بست

به التماس اون دلی

که التماس آخرش

امید برگشت تو بود

تو بودی تنها باورش

دارم به بن بست میرسم

دارم می چرخم دست به دست

بزار بیفته از سرم

هوای داغون هوس

دارم به بن بست میرسم

دارم می چرخم دست به دست

بزار بیفته از سرم

هوای داغون هوس

پا در میونی کن نذار

برم پی دیوونگیم

بزار بمونم تا ابد

تو حس و حال سادگیم

نذار هوایی شم برم

از این دوراهی خستم و

از این هوای بی هدف

میخوام درآری دستمو

دارم به بن بست میرسم

دارم می چرخم دست به دست

بزار بیفته از سرم

هوای داغون هوس

دارم به بن بست میرسم

دارم می چرخم دست به دست

بزار بیفته از سرم

هوای داغون هوس

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد