برگرد

مهدی احمدوند

ترجمه ها: اصلی

یه قاب عکس خالی

میگی حرفی نمودنده باقی

تو باعث شکست سکوت این اتاقی

یه یادگاری از تو میگی نمیزارم اینجا باشه

به من یه بار گوش بده اصلا هرچی تو میگی باشه

برگرد بی تو تنهام

دلگیر شده دنیام

واسه دیدنت میام من

باشی اونور ابرا

برگرد بی تو تنهام

دلگیر شده دنیام

واسه دیدنت میام من

باشی اونور ابرا

باورم شد

رفتی تنهام گذاشتی گفتی دوستم نداشتی

منه ساده باورم شد گفتی کسی جز من نداشتی