از قلب پریشونم

بی واهمه رد میشی

من خوب تو میمونم

با این همه بد میشی

این قلب ترک خورده

دلواپسه فرداته

با هر قدم که میری

محتاج نفساته

شاید نمیدونی

بی عشق تو میمیرم

من از تو و رفتارت

از فاصله دلگیرم

تقدیر منم این شد

بازنده ی این بازی

تو اول خوشبختی

آیندتو میسازی

شاید نمیدونی

بی عشق تو میمیرم

من از تو و رفتارت

از فاصله دلگیرم

تقدیر منم این شد

بازنده ی این بازی

تو اوّل خوشبختی

آیندتو میسازی

شاید نمیدونی

بی عشق تو میمیرم

من از تو و رفتارت

از فاصله دلگیرم

تقدیر منم این شد

بازنده ی این بازی

تو اوّل خوشبختی

آیندتو میسازی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد