نمیگی یه روزی تنها نکنه برات بمیرم

اگه پیش من نباشی سراغتو هی میگیرم

تا کجا پی تو بگردم آخه تا کجا قهر و جدایی

یواشکی رفتی اما آخه تو که جلو چشم مایی

تو که جلو چشم مایی

دیگه با غرور بی جا داری بازی در میاری

میگی منو دوست نداری داری سر به سرم میزاری

نگو منو دوست نداری من که برات میمیرم

اگه پیش من نباشی سراغت رو هی میگیرم

آره سراغت رو هی میگیرم

از این ساعت

دیگه نمیزارم غرورت

یه کاری کنه از من جدا شی

نمیتونم ببینم کنار یکی جز من تو باشی

نمیتونم ببینم از عشقم شی فراری

نمیتونی با دوریت هی اشکامو در آری

از این ساعت

نمیگی یه روزی تنها نکنه برات بمیرم

اگه پیش من نباشی سراغتو هی میگیرم

تا کجا پی تو بگردم آخه تا کجا قهر و جدایی

یواشکی رفتی اما آخه تو که جلو چشم مایی

تو که جلو چشم مایی

دیگه با غرور بی جا داری بازی در میاری

میگی منو دوست نداری داری سر به سرم میزاری

نگو منو دوست نداری من که برات میمیرم

اگه پیش من نباشی سراغت رو هی میگیرم

آره سراغت رو هی میگیرم

از این ساعت

دیگه نمیزارم غرورت

یه کاری کنه از من جدا شی

نمیتونم ببینم کنار یکی جز من تو باشی

نمیتونم ببینم از عشقم شی فراری

نمیتونی با دوریت هی اشکامو در آری

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد