گل ستاره

معین

ترجمه ها: اصلی

صدای پای ماه میاد تو آسمون

انگار عروسیه تو شهر عاشقون

حریر مهتاب رو سرش، ستاره ها دورو برش

الهی که کسی نیاد به غیر من در نظرش،

به غیر من در نظرش

دل پره انتظاره ، مژدۀ وصل یاره

دل پره انتظاره ، مژدۀ وصل یاره

از آسمون میباره امشب گل ستاره

از آسمون میباره امشب گل ستاره

من میخوام تو چشمه تو نگاه کنم

اسمتو شبانه روز صدا کنم

وقتی که سحر میشه دوباره باز،

چشمامو تو چشمای تو وا کنم

خدا کنه که زندگی همیشه آفتابی باشه

شبا برای عاشقا ، همیشه مهتابی باشه

همیشه مهتابی باشه.

دل پره انتظاره ، مژدۀ وصل یاره

دل پره انتظاره ، مژدۀ وصل یاره

از آسمون میباره امشب گل ستاره

از آسمون میباره امشب گل ستاره

من میخوام تو چشمه تو نگاه کنم

اسمتو شبانه روز صدا کنم

وقتی که سحر میشه دوباره باز،

چشمامو تو چشمای تو وا کنم

خدا کنه که زندگی همیشه آفتابی باشه

شبا برای عاشقا ، همیشه مهتابی باشه

همیشه مهتابی باشه.

دل پره انتظاره ، مژدۀ وصل یاره

دل پره انتظاره ، مژدۀ وصل یاره

از آسمون میباره امشب گل ستاره

از آسمون میباره امشب گل ستاره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد