کفتر کاکل به سر

معین

ترجمه ها: اصلی

کفتر کاکل به سر های های

این خبر از من ببر وای وای

بگو به یارم

که دوسش دارم

بگو برگرده چشم براشم من

خاطر خواشم من

من برات هر چی میگفتم همه از دل بود

همه از دل بود

همه از دل بود

تو برام هر چی می گفتی همه باطل بود

همه باطل بود

همه باطل بود

کفتر کاکل به سر های های

این خبر از من ببر وای وای

بگو به یارم

که دوسش دارم

بگو برگرده چشم براشم من

خاطر خواشم من

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد