وقتی سرت روشونمه

معین

ترجمه ها: اصلی

وقتی سرت رو شونمه، درد و بلات تو جونمه

جون به جونم اگه کنند، خاطرخواهی تو خونمه

دلم می خواد باهات باشم، رفیق پا به پات باشم

سایه به سایه، دم به دم، بمیرم و فدات بشم

تصدق رنگ چشمهات، شبها ستاره هاش برات

نخواب بذار نگات کنم، هر چی دارم فدات کنم

ستاره بارونت کنم، جونم رو قربونت کنم

وقتی سرت رو شونمه، درد و بلات تو جونمه

جون به جونم اگه کنند، خاطرخواهی تو خونمه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد