دو تا چشمام همه جا دنبال تو می گرده

با نبودنت دلم با غصه ها سر کرده

شب و روز در پی تو من همه جا رو گشتم

یکی گفت غصه نخور اون داره بر می گرده

زندگی با عشق تو رنگ دیگه داشت برام

رفتی و بدون تو تلخ شده روز و شبام

دل من با هیچ کسی نمی تو نست خو بگیره

شب و روز منتظر و چشم به رات مونده نگام

کسی مثل تو نشد کسی مثل تو نبود

همش از خدا می خوام که بیایی زود زود

کاش که می شد دوباره باز هم و پیدا بکنیم

سفره عشق مونو با هم دیگه وا بکنیم

کاش تو این شهر غریب صدای آشنا بیاد

دل من هواتو کرده فقط هم تو رو می خواد

کسی مثل تو نشد کسی مثل تو نبود

همش از خدا می خوام که بیایی زود زود

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد