هوای خونه

معین

ترجمه ها: اصلی

وای اگه خون سیاوش، دامنه شبو بگیره

اگه باز به زخم رستم، سهراب قصه بمیره(سهراب قصه بمیره)

وای اگه درفش کاوه، بشه باز خنجر ضحاک

اگه باز از تخت جمشید، خسرویی بیفته رو خاک

وای اگه کمونه آرش بشکن به دست کینه

وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهاد و ببینه

دیگه از غروره این خاک ، چی میمونه چی میمونه

واسه بچه های البرز ، چه کسی قصه میخونه

کاشکی از بغض دماوند ، خون نشه قلبه ستاره

کاش نیاد روزی که مهتاب ، توی کوچه پا نزاره

کاشکی از چشمای مجنون ، خواب لیلی رو نگیرن

کاش فرشته های عاشق ، توی آسمون نمیرن(توی آسمون نمیرن)

وای اگه کمون آرش بشکنه به دسته کینه

وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهاد و ببینه

دیگه از غرور این خاک ، چی میمونه چی میمونه

واسه بچه های البرز ، چه کسی قصه میخونه

غم سردارای جنگل ، به دل خزر میمونه

دوباره خروش کارون، قلب شب رو میسوزونه

چشمای معصوم زرتشت از یاد ارس نمیره

قلعه ها میریزن اما ،بغض بابک نمیمیره

دیگه از غروره این خاک ، چی میمونه چی میمونه

واسه بچه های البرز ، چه کسی قصه میخونه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد