نماز مغربو امشب به نام عشق بر پا کن

الـلّـه اکــبــر الـلّـه اکــبــر

نماز مغربو امشب به نام عشق بر پا کن

واسـم از درگه حـق مهربونـيـتـو تمنا کن

بخواه عشقو از اون قادر که هر ناگـفـته مي دونه

که هر ناخونده مي خونه

هوا اونه صدا اونه خداي عاشقا اونه

از امشب تا نماز مغرب هر شب

کـــنـــارم بــاش و يـــارم بــاش

و با من با من عاشـق مـدارا کـن

بـگـو يـا رب منو رسـواي رسوا کن

تو قلبم آتش افروزان کن غوغا کن

هوا اونه صدا اونه خداي عاشقا اونه

اگه عشق مني

اگه عشق مني امشب نمازو هم صدا با قلب من

امشب نمازو هم صدا با قلب من ذکر خدايا کن

الــهــي هوا اونه صدا اونه خداي عاشقا اونه

هوا اونه صدا اونه خداي عاشقا اونه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد