من باهاتم

معین

ترجمه ها: اصلی

ناز من ، عشق من از چشم ترم زود مرو

سر و جانم به فدایت ، ز برم زود مرو

نکنم شکوه که دیر آمده ای در بر من

لا اقل دیر چو آیی به سرم ، زود مرو

بنشین یک دمو ، از چشم ترم زود مرو

ای شکسته ، تو شکستی

مویه کردی ، غصه خوردی

از ته دل گریه کردی

من باهاتم ، خاک پاتم

مثل ماتم تو صداتم

من رفیق گریه هاتم

عشق در تو ، شور در تو ، بی تو من جایی ندارم

بی تو فردایی ندارم

من باهاتم ، مثل بارون تو چشماتم

مثل غصه تو صداتم ، چون پرنده در هواتم

عشق در تو ، شور در تو ، بی تو من جایی ندارم

بی تو فردایی ندارم

من باهاتم ، مثل بارون تو چشماتم

مثل غصه تو صداتم ، چون پرنده در هواتم

ای شکسته ، تو شکستی

مویه کردی ، غصه خوردی

از ته دل گریه کردی

من باهاتم ، خاک پاتم

مثل ماتم تو صداتم

من رفیق گریه هاتم

من رفیق گریه هاتم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد