عشق موندگار

معین

ترجمه ها: اصلی

روی رقص شاپرک، زير بارون چشات

دل من ميلرزه واسه بوسه رو لبات

روی اسب بال دار، تویی تنها تک سوار

عشق رويايی من تویی عشق موندگار

تویی عشق موندگار

فصل بارونه و عشق، رو غبار نسترن

من و تو عاشق هم توی خواب گم شدن

شعله وحشی عشق، بی گناه و بی صدا

يه ترانه وسوسه، رنگ سرخ غروبا

روی رقص شاپرک، زير بارون چشات

دل من میلرزه واسه بوسه رو لبات

روی اسب بال دار تویی تنها تک سوار

عشق رويایی من تویی عشق موندگار

تویی عشق موندگار

با حضور آرزو، لحظه های دم به دم

هم قطار خاطره، هميشه دنبال هم

کفش جنگلای سبز، پای جاده های دور

توی تاريکی راه رنگ چشمات مثل نور

رنگ چشمات مثل نور

روی رقص شاپرک، زير بارون چشات

دل من میلرزه واسه بوسه رو لبات

روی اسب بال دار تویی تنها تک سوار

عشق رويایی من تویی عشق موندگار

تویی عشق موندگار

فصل بارونه و عشق رو غبار نسترن

من و تو عاشق هم توی خواب گم شدن

شعله وحشی عشق، بی گناه و بی صدا

يه ترانه وسوسه، رنگه سرخ غروبا

روی رقص شاپرک، زير بارون چشات

دل من ميلرزه واسه بوسه رو لبات

روی اسب بال دار تویی تنها تک سوار

عشق رويایی من تویی عشق موندگار

تویی عشق موندگار

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد