نور چراغ خونیه این دل دیوونه تویی

ماه تویی مهر تویی عزیز دوردونه تویی

اومدی شبایه عمرمو چراغونی کنی

خوش قدم توهرقدم غمامو قربونی کنی

ستاریه خونم شدی تو وصلیه جونم شدی

واسه شبای زندگی ستاره درمونم شدی

چشم و دل حریصم از دیدن تو سیرنمی شه

راز و رمز عشق تو هیچجوری تعبیرنمیشه

دعای خیرم و می خوام سرمیه چشمونت کنم

از هرچی چشم بد که هست یه جوری پنهونت کنم

ستاریه خونم شدی تو وصلیه جونم شدی

واسه شبای زندگی ستاره درمونم شدی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد