زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من

آسمون عشق چه آبی رنگه

سر بذار آروم به روی شونه ام، شیرینم

وقتی که خسته از این زمونه ام

ای غم عشقِ تو چاره من

بودنت عمر دوباره من

توی این شبهای بی ستاره

چشمای قشنگ تو ستاره من، ستاره من

زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من

آسمون عشق چه آبی رنگه

خوب من، ای طبیب مهربون دل بیمار من

ماه من، چشم تو چراغ روشن به شب تار من

یار من، وقتیکه پر از بهونم تویی غمخوار من

زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من

آسمون عشق چه آبی رنگه

ای غم عشقِ تو چاره من

بودنت عمر دوباره من

توی این شبهای بی ستاره

چشمای قشنگ تو ستاره من، ستاره من

زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من

آسمون عشق چه آبی رنگه

سر بذار آروم به روی شونه ام، شیرینم

وقتی که خسته از این زمونه ام

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد