در دل شب دعای من، گریه بی صدای من، بانگ خدا خدای من

به خاطر تو بود و بس

پاکی لحظه های من، گریه های های من، گوهر اشکهای من

به خاطر تو بود و بس

این همه بی پناهیم، این همه سر به راهیم، این همه بی گناهیم

غصه به جان خریدنم، از همه کس بریدنم زخم زبون شنیدنم

به خاطر تو بود و بس

رو به خدا نشستنم، نذر و دخیل بستنم

سوز من و گداز من، اشک من و نیاز من

به خاطر تو بود و بس

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد