لحظه هام پر شده از دوست داشتن تو

واسه من قشنگه عشق و خواستن تو

میشه باتو همنفس ستاره باشم

باتو همسفر تا مرز قصه ها شم

بی تو این گلایه ها چه بی شماره

شبو و روز برای من فرقی نداره

زندگی رو باتو عشقتو میخوام

تو نباشی بی تو من همیشه تنهام

تمام و قصه هامو از تو دارم

بهترین خاطره هامو از تو دارم

تو این شبای خالی از ستاره

اخرین ترانه هامو از تو دارم

تمام قصه هامو از تو دارم

بهترین خاطره هامو از تو دارم

تو این شبای خالی از ستاره

اخرین ترانه هامو از تو دارم

سایه شو رو سر این همیشه عاشق

بی تو خالیه تمام این دقایق

من به جز خاطره هام چیزی ندارم

بی تو هز لحظه همیشه بی قرارم

بی تو این گلایه ها چه بی شماره

شبو و روز برای من فرقی نداره

زندگی رو باتو عشق تو میخوام

تو نباشی بی تو من همیشه تنهام

تمام قصه هامو از تو دارم

بهترین خاطره هامو از تو دارم

تو این شبای خالی از ستاره

اخرین ترانه هامو از تو دارم

تمام قصه هامو از تو دارم

بهترین خاطره هامو از تو دارم

تو این شبای خالی از ستاره

اخرین ترانه هامو از تو دارم

تمام قصه هامو از تو دارم

بهترین خاطره هامو از تو دارم

تو این شبای خالی از ستاره

اخرین ترانه هامو از تو دارم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد