تو مگه قلب منی

معین

ترجمه ها: اصلی

اونقدرعاشق میشم

اونقدر از تو میگم که به یمن اسم تو

توی آسمون عشق رنگین کمون پیدا بشه

اونقدر عاشق میشم که تو سرزمین عشق

بعد مجنون یه نفر صاحب نشون پیدا بشه

تو مگه قلب منی که صدای نفسات هر جا هستم با منه ؟

تو مگه عمر منی که دم و بازدمم تو رو فریاد میزنه ؟

فقط تو رو ، داره فریاد میزنه

تو هوای تازهٔ زندگی هستی

که تو قصر آرزو هایم نشستی

تو همون معجزه و لطف خدایی

که طلسم نا امیدی رو شکستی

میون گلها نرو ، سخته پیدا کردنت

آخه تو خودت گلی ، چه قشنگه دیدنت

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد