اومدیه که عشق و با تو بشناسم دنیایه شور و نشاط و بشناسم

اومدیه که زیر سایه تو من چشمیه اب حیات و بشناسم

تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی الهی

واسه من تو دنیا تو تنها تکیه گاهی امیدی پناهی

چو نسیم نو بهاران به نوازش گلستان اومدیه

مثله یک بارون رحمت به نجات سبزاران اومدی

تو همان فرشته ای که روز و شب لحظه شماری کرده ام

واسیه دلداری دادن به منه زار و پریشون اومدیه

شب بی ستاره بودم تو همان خورشیدی که به من تابیدی

در هوای چاره بودم گنج خوشبختی رو تو به من بخشیدی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد