بی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابم

چه ویرانگر ولی شیرینی ای عشق

گهی شاد و گهی غمگینی ای عشق

بیا که با همه افسون گری باز

برای درد دل تسکینی ای عشق

بی تو من خرابم در رنج و عذابم

ای عشق ای عشق ای عشق

نیایش هایم از تاثیر عشقه

که پایم بسته با زنجیر عشقت

ندارم چاره ای جز عشق و مستی

که این بیچارگی تدبیر عشقه

بی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابم

ای عشق ای عشق ای عشق

راستی اگه یار نبود چی می شد؟

احساسی در کار نبود چی می شد؟

تو لحظه لحظه های نا امیدی

عشق اگه غمخوار نبود چی می شد؟

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد