اما نمیشه

معین

ترجمه ها: اصلی

ميخوام ازَت دور شم اما نميشه

مثل تو مغرور شم اما نميشه

هزار هزارون بار دل و شکستي

ميخوام برم جور شم اما نميشه

آخه دوسِت دارم، تويي بال و پرم

دنياي مني، اي تاج سرم، دردِت به سرم

تا دنيا دنياست تو مال مني

تو سرنوشتها، تو فالِ مني

به باغ و بُستان من گُل نميخوام

تو بهار هر سالِ مني

ميخوام ازَت دور شم اما نميشه

مثل تو مغرور شم اما نميشه

هزار هزارون بار دل و شکستي

مي خوام که رنجور شم اما نميشه

آخه دوسِت دارم، تويي بال و پرم

دنياي مني، اي تاج سرم، دردِت به سرم

اگه هر لحظه با من قهر کني

زندگي رو به کامِ من سخت کني

اگه با بهانه هاي جورواجور

مَنو رسوا تو اين شهر کني

دل پر از غصه و غم نميشه

عشقِ من ذرّه اي کم نميشه

من فداي قهرو آشتياتم

به خدا دوسِت دارم... هميشه

ميخوام ازَت دور شم اما نميشه

مثل تو مغرور شم اما نميشه

هزار هزارون بار دل و شکستي

مي خوام که رنجور شم اما نميشه

آخه دوسِت دارم، تويي بال و پرم

دنياي مني، اي تاج سرم، دردِت به سرم

تا دنيا دنياست تو مال مني

تو سرنوشتها، تو فالِ مني

به باغ و بُستان من گُل نميخوام

تو بهار هر سالِ مني

ميخوام ازَت دور شم اما نميشه

مثل تو مغرور شم اما نميشه

هزار هزارون بار دل و شکستي

مي خوام که رنجور شم اما نميشه

آخه دوسِت دارم، تويي بال و پرم

دنياي مني، اي تاج سرم، دردِت به سرم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد